Tuesday, December 19, 2006

Phi Data Announces Partnership with MobileDataforce

For all of you who speak and read Dutch - This is an announcement of a reseller partnership we formed with Phi Data in The Netherlands. We are working together on a number of interesting projects in the Benelux region. Even further down the blog article you can see a translation of this press release that was done with the translation software from Babel Fish.


Altijd en overal mobiel met MobileDataforce & PHI DATA BV
19-12-2006

Woerden, december 2006. Recent heeft PHI DATA met MobileDataforce een amenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de PointSync Mobility Suite. PointSync is een uitermate flexibel platform voor het creëren van betaalbare, prestatiegerichte mobiele oplossingen voor field data collectie, inspecties en werkorder management. PointSync kan in alle mobiele devices geïntegreerd worden die PHI DATA levert (Intermec, Symbol, Datalogic etc.) PointSync is specifiek geschikt voor toepassingen in de Field Service & onderhoud, gezondheidszorg, beveiliging, agrarische bedrijven, Transport ( proof of delivery) en (milieu)inspecties. Complete en professionele mobiele oplossingenDavid Savage, Vice President EMEA MobileDataforce Europe BV: “PHI DATA staat bekend als een professioneel, betrouwbaar en meedenkend leverancier van totaaloplossingen,… drie eigenschappen die noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen zijn. PHI DATA en MobileDataforce Europe vormen door dit partnership een sterk team om bedrijfsprocessen te mobiliseren.”
Ronald Pannebakker, Manager Professional Services PHI DATA: De software van MobileDataforce is enerzijds een “tool” waarmee we in korte tijd mobiele applicaties kunnen ontwikkelen. Anderzijds kunnen we op basis van de MobileDataforce software onze klanten een mobiele oplossing aanreiken inclusief communicatieserver, applicatiemanager, database synchronisatie en device- en licentiebeheer; kortom een complete oplossing op het gebied van mobiele applicaties.MobileDataforceMobileDataforce, opgericht in 2000, is een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van mobiele software- en serviceoplossingen met als doel deze oplossingen makkelijker, sneller en betaalbaar aan te bieden. Inmiddels heeft MobileDataforce een groot aantal klanten wereldwijd en werken zij samen met partners, waaronder PHI DATA. PHI DATA PHI DATA BV, met vestigingen in Woerden (NL), Wemmel (B) en Windhof (L), biedt totaaloplossingen op basis van hoogwaardige automatische identificatie- en printsystemen. Door middel van deze oplossingen worden bedrijfsprocessen geoptimaliseerd en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd. De producten variëren van barcode scanners en -decoders, labelprinters, mobiele computers (terminals) en industriële PDA's tot RF-datacommunicatie (RFDC) en RF-identificatie (RFID) en een uitgebreid pakket van matrixlijn- en laserprinters. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Marketing & Communicatie van PHI DATA, telefoon 0348-439217.

Babel Fish Translation Software - English

Always and everywhere mobile with MobileDataforce & PHI DATES Ltd 19-12-2006 Woerden, December 2006. recent DATES with MobileDataforce amenwerkingsovereenkomst for the PointSync Mobility suite have concluded PHI. PointSync are an extremely flexible platform for creating payable, performance-specific mobile solutions for field dates collectie, inspections and work order management. PointSync can be incorporated in all mobile devices which provide DATES to PHI (Intermec, Symbol, Datalogic etc.) PointSync are specifically suitable for applications in the Field service & maintenance, health care, beveiliging, agrarian companies, transport (proof or delivery) and (milieu)inspecties. Complete and professional mobile solutions David Savage, Vice president EMEA MobileDataforce Europe Ltd: PHI DATES stand confessed as professional, reliably and thinking with a supplier of totaaloplossingen... three properties which are necessary successfully are able be. PHI DATES and MobileDataforce form Europe by mobilising company processes this partnership a strong team. Ronald Pannebakker, manager professional services PHI DATES: The software of MobileDataforce is on the one hand a "tool" with which we can develop within limited time mobile applications. On the other hand we can pass a mobile solution on the basis of the MobileDataforce software our customers including communication server, application manager, database synchronisation and device - and licentiebeheer; in short a complete solution in the field of mobile applications. MobileDataforce MobileDataforce, set up in 2000, a company has been specialised in developing and providing mobile software - and service solutions with the aim these solutions more easily, more rapidly and payable of offering. Meanwhile MobileDataforce have a large number of customers worldwide and cooperate they with partners, among which PHI DATES. PHI DATES PHI, Wemmel (B) and wind court (L), offer totaaloplossingen to DATES Ltd, with establishments in woerden (NL) on the basis of high-quality automatic identification - and printsystemen. By means of these solutions company processes are optimised and with that cost savings are realised. The products vary scanners and - decoders, label printers, mobile computers (terminals) and industrial PDA's to Rf-datacommunicatie (RFDC) and Rf-identificatie (RFID) and a vast parcel of matrixlijn - and laser printers of bar code. For further information the department marketing & communication of PHI DATES, tel. 0348-439217 can contact you.